ES projektai

UAB „Eura travel” įgyvendina  projektą "E. KOMERCIJOS MODELIS COVID-19" Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 .  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“.


Projekto pavadinimas : UAB "Eura Travel" e.komercijos modulio diegimas (Klientų e. savitarnos ir paslaugų užsakymų sprendinio vystymas bei integracija į egizstuojančias įmonės sistemas)


Projekto tikslas  – Planuodami atsigavimą nusprendėme investuoti į užsienio klientams (juridiniams ir fiziniams asmenims) skirtą daugiakalbę klientų savitarnos sistemą. Įmonė turi interneto svetainę (eurabaltics.com), tačiau neturi pilnavertės e.savitarnos. Sistemos sukūrimas leistų potencialiems užsienio keliautojams, užsienio kelionių agentūroms kurti savo paskyras, matyti el. siūlomų kelionių paketų ir paslaugų katalogą, nuotoliniu būdu užsisakyti paslaugas internetu, jas apmokėti, gauti visus reikiamus dokumentus, galimybę atsisakyti paslaugos, gauti sąskaitas, kaupti ir rinkti lojalumo taškus ar kitas nuolaidas ir kitaip valdyti savo užsąkymus. Visos šios galimybės turi būti pasiekiamos mažiausiai 2-3 užsienio kalbomis. EuraTravel klientų e-savitarnos sukūrimas leis įmonei geriau prisitaikyti prie galimų COVID-19 ribojimų, padės sutaupyti klientų laiką, ir įmonės darbo sąnaudas, nes automatizuos pardavimus ir sukurs prielaidas taikyti tikslinę rinkodarą, geriau pažinti savo klientus. Išmanios e.savitarnos sukūrimas padidins įmonės reputaciją, pagerins įvaizdį užsienio klientų akyse. Dėl šių priežasčių didėtų įmonės teikiamomis paslaugomis besinaudojančių klientų skaičius ir paslaugų eksporto pajamos.


Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 33000 eurų investicijų suma.

Bendra projekto suma : 44000 Eur

Projekto įgyvendinimo trukmė iki 2023.02.28Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete:apie-mus.html